Regeringen gav på torsdagen besked om den framtida migrationspolitiken som ska ersätta den nuvarande, tillfälliga lagstiftningen.