Regeringen presenterar i dag förslaget till nya migrationslagar, som ska ersätta den nuvarande, tillfälliga lagstiftningen. Propositionen är försenad men nu läggs den remiss som ska gå till Lagrådet för granskning fram. När remissen presenteras på en pr