DN 17/4 2018. Om samhällskontraktet anfrätts redan under en högkonjunktur – hur ska vi då klara den ekonomiska nedgång som kommer?