Regeringen gör ett undantag för begravningar i det nya förbudet för offentliga sammankomster och tillåter maximalt 20 personer att närvara vid begravningar och utsättningar.