Regeringen upprepar att den garanterar ersättning till personer som eventuellt drabbas av biverkningar av Modernas vaccin, trots att bolaget inte täcks av den svenska patientförsäkringen. – Oavsett när beslutet fattas kommer regeringen att täcka eventue