Försörjningskrav för anhöriginvandring stramas upp • Förslag till ny migrationspolitik presenteras.