Myndigheten som delar ut EU-bidrag felade i eget projekt.