Håll Sverige Rent ska rensa grunda bottnar i centrala Östersjön från fiskeredskap, i ett nytt samarbetsprojekt.Förhoppningen är att projektet ska leda till att färre fiskeredskap från fritidsfisket förloras i framtiden.