Samverkan mellan kommun, polis, socialtjänst och bostadsbolag samt en större föräldranärvaro. Ja det är framgångsfaktorn när Gävle kommun satsar långsiktigt för att förebygga våld och otrygghet i kommunen.