Den afghanska gerillagruppen NRF, som har sitt fäste i Panjshirdalen, uppger att en bred offensiv mot talibanerna har inletts.