Prisökningarna för kommersiella fastigheter är nu så stora att de nått höjderna som föregick 1990-talets finanskris. Det har fått det samlade myndighetssverige att reagera för att skydda bankerna från förluster.