Rättspsyk i Sundsvall vill inte helt avfärda de anklagelser som Civil Rights Defender riktar mot kliniken. Enligt Bengt Eriksson vill kliniken utreda uppgifterna innan man uttalar sig om det specifika fallet.