Den rättspsykiatriska kliniken i Västervik får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att läkare inte alltid gör en undersökning av patienterna när en bältning förlängs i mer än fyra timmar.