Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare och rättsexpert, har läst utskrifter av de buggade samtalen mellan domare och nämndemän i Malmö tingsrätt. – Det finns i de utskrivna inspelningarna någonting som kan tolkas illvilligt så att man kan få ett sämre förtroende för domstolen, säger han.