Högsta domstolen har beviljat resning i ett mål där en man dömts för näringspenningtvätt trots att brottet redan hade preskriberats.