Rättegången ställs nu in mot de två män som misstänks stå bakom den cannabisodling polisen avslöjade i en villa i Brattfors 2017. Orsaken är att man inte kunnat delge de misstänkta åtalet. Enligt polisen befinner de två männen i Spanien.