Det borde finnas ett enhetligt nationellt antagningssystem.