En man från Götene har blivit ålagd att betala 5000 kronor i skadestånd till den dansk-svenske högerextremisten Rasmus Paludan. Mannen ska ha skrivit en hotfull mening och skickat bilder på bland annat en dansk flagga och en explosion.