Regeringens annonsering i går, att man nu inleder arbetet med att ta fram en lag som skall förbjuda rasistiska organisationer, låter i förstone fint men skall ses i ljuset av två besvärande omständigheter.