Maria Ripenberg skildrar den svenska rasismens historia i ”Historiens vita fläckar”.