3.000 ombord – hålls kvar på fartyget • 136 smittade hittills.