Högriskkunder hos Swedbank slussade 2014–2019 cirka 37 miljarder euro – cirka 400 miljarder kronor. Det framgår av advokatbyrån Clifford Chances rapport om den svenska storbanken som presenteras på måndagen.