Enligt forskarna tyder detta på att viruset överfördes genom aerosoler.