Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i Sverige och byggbranschen är hårt drabbad. Sedan 2016 har 149 företag i Stockholmsområdet upptaxerats med totalt över 100 miljoner kronor, enligt den senaste rapporten från Fair Play Bygg, ett branschsamarbete för rättvisare konkurrens.