Samhällsviktiga funktioner kan bli utan el vid frånkoppling.