Uppmanar FN att forska om en mer katastrofal framtid med högre temperaturer.