ESF-rådets egna handläggare slår fast regelbrott i intern rapport.