Den svenska konjunkturen toppar i år. Men när lönerna stiger och maten blir dyrare kommer räntan att höjas efter årsskiftet, spår Konjunkturinstitutet.