LKAB har inte följt lagstiftningen när det gäller samrådet inför ansökan om en ny miljöprövning av det gamla tillståndet och en produktionsökning i Kirunagruvan, enligt mark-och miljödomstolen. Domstolen menar att gruvbolaget hade behövt samråda med alla som är särskilt berörda av en ansökan och en grundvattenavsänkning.