Förhöjda nivåer av radioaktivitet har uppmätts vid en norsk mätstation i Svanhovd, vid gränsen till Ryssland.