I förra veckan upptäcktes radioaktiva blöjor på en soptipp i Västmanland. Strålskyddsmyndigheten kopplades in och snart kunde blöjorna spåras till Akademiska sjukhuset.