Här ger brandingenjör Axel Wahle från räddningstjänsten tips på hur du kan skydda dig emot skyfall och översvämningar som följd.