Räddningstjänsten vittnar om ett extremt snabbt brandförlopp i det flerbostadshus som började brinna på Östra stranden under tisdagskvällen. Man utesluter inte att det finns personer kvar inne i byggnaden.