Räddningstjänsten i flera inlandskommuner upplever att de allt oftare får utföra polisens arbetsuppgifter – nu vill de veta vad som gäller.