Under fredagen fick räddningstjänsten åka på flera räddningsinsatser för att rädda får ur vattnet. Christain Beckert som är styrkledare på räddningstjänsten beskriver detta som ”mycket ovanligt”.