Kvällens och nattens väderutveckling blir avgörande för hur väl räddningstjänsten och Kustbevakningen lyckas med sina försök att stoppa spridningen av tisdagsnattens utsläpp av dieselolja i havet kring Härnösand. Hör räddningsledare Erik Englund här.