Helikopter sattes in när sjukvården begärde hjälp, men insatsen blev odramatisk.