Flera brandbilar är på plats efter att ett larm om gaslukt kommit in. – Gasjouren är på väg och en gata måste grävas upp, säger Josef Gustafsson ledningsoperatör Storstockholms räddningscentral.