Rädda barnen uppmanar regeringen att skyndsamt ta hem de svenska barnen som befinner sig i läger i nordöstra Syrien. –