Barn mår allt sämre i takt med att coronapandemin fortsätter, det är något som Rädda barnen i Gävleborg tydligt märker av. Försämringen tros bero på sämre ekonomi, stängda skolor och isolering.