Boende i Bratislava inte enbart oroliga för premiärministerns hälsa • Ännu oklart motiv.