Sveriges R-tal för coronaviruset har sjunkit till 1.16.Men siffran skiljer sig stort mellan olika regioner.– Vi måste komma under ett för att smittkurvan ska vända och gå ner, säger Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi.