Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska avgöra när våldtäkt mot barn på distans ska räknas som grovt brott.