Organisationen Opec samordnar medlemsländernas oljepolitik – och står tillsammans för 44 procent av världens råolja.Nu väljer Qatar att dra sig ur.