Öppnade också för fångutbyte med den gripne amerikanske journalisten.