Den psykiatriska mottagningen i Sala kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). En 18-årig flicka har inte erbjudits ny läkartid när den bokade tiden ställdes in och hon fick inte heller rätt information.