Pandemin har medfört extra påfrestningar för äldre som i ett tidigt skede blev uppmanade att isolera sig. I en världsunik studie har Region Västmanland nu kommit fram till att psykoterapi via telefon är ett bra sätt att minska depressioner hos äldre. – Det var svårt att mötas för behandling under pandemin, så då blev behandlingen via telefon ett lyckat alternativ, säger psykologen Johnny...