Metoden utvecklades för unga med diagnoser men kan användas på alla, i alla åldrar. Det menar Bo Hejlsjov, psykologen som gjort sig känd som förespråkare av den omstridda metoden ”lågaffektivt bemötande”. – Vi behöver gå ifrån den auktoritära stilen, säger han.