I nuläget lever Sverige i stor mån i frihet under ansvar. Men vad är det som gör att vi väljer att stanna hemma eller att gå till krogen? – Ofta börjar vi med ett beteende och så rättfärdigar vi det i efterhand. Om man till exempel isolerar sig, så tenderar man sen att tycka att det är det rätta att göra. Vi kommer också aktivt söka efter information som stöder vår tes, säger psykologen...