Läsning kan inte bara öka vår kunskap, utan även vår inlevelseförmåga. – Psykologiska experiment visar att skönlitteratur kan stärka vår empati för grupper som vi annars inte skulle bry oss om, säger psykologen Jamil Zaki i Vetenskapens värld.